KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerkThema’s en doelen voor de toekomst

Het KennisDC Logistiek is ervan overtuigd dat we een aantal maatschappelijke uitdagingen waar Nederland zich voor gesteld ziet, met slimme logistiek kunnen aanpakken. We willen graag de handen ineen slaan en met alle relevante partners die handschoen oppakken.

1+1=3

Als voorbereiding op onze toekomst hebben de regionale KennisDC managers, de lectoren van het KennisAkkoord en de opleidingingsmanagers van het Landelijk Platform Logistiek (LPL), intensief overlegd om tot een gezamelijke stip op de horizon te komen. Want samen komen we verder. Dat is wat we vooral de afgelopen 10 jaren hebben geleerd. Samen zijn we meer dan de som der delen!

‘Als Hogeschool Rotterdam zijn we als partner van het eerste uur al 10 jaren betrokken bij het KennisDC Logistiek. Het landelijke netwerk, het samenwerkingsverband en de complementaire expertises zijn voor ons onmisbaar in ons onderwijs, ons onderzoek en onze activiteiten met het werkveld.’

Zakia Guernina (Lid van het College van Bestuur Hogeschool Rotterdam)

Thema’s

We maken van ieders krachten gebruik. De lectoren geven betekenis aan toegepast onderzoek. Het LPL richt zich op het onderwijs: hoe het onderwijs zo inrichten dat er goede professionals het werkveld instromen die een antwoord bieden op de maatschappelijke uitdagingen? De KennisDC managers zorgen voor de verbindingen tussen zowel het onderzoek, onderwijs als het werkveld.
De lectoren brengen de sector naar een next level door gezamenlijk onderzoek te verrichten. Om het verschil te maken zien zij kansen in de volgende maatschappelijke thema’s.

Logistiek in de leefbare stad
Duurzame transportnetwerken- en corridors
Systeemtransities in de zorg
Logistiek in circulaire ketens

De KennisDC managers laten de uitkomsten van het onderzoek landen in het onderwijs (vernieuwing onderwijsmodules, structurele verbinding met werkveld, learning communities) en in het werkveld. Ze zorgen er ook voor dat er nieuwe vraagstukken vanuit dat werkveld worden opgehaald en brengen dit in bij de lectoraten. Ook de komende 10 jaren blijft de kennis stromen!

‘10 jaren KennisDC Logistiek zijn voorbijgevlogen. De regionale KennisDC’s en hun partners hebben zich sterk ontwikkeld. We moeten weer verder kijken. We moeten nadenken over KennisDC 2.0, misschien wel over KennisDC 3.0!’

Wim Bens (programmamanager KennisDC Logistiek)