KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerk

Onderwijs, onderzoek
en werkveld

Verbinding onderzoek, onderwijs en werkveld

De kennisinfrastructuur is een opmaat geweest voor de gouden driehoek : de samenwerking tussen het onderwijs, toegepast onderzoek en het werkveld. Deze samenwerking is essentieel voor innovatie en onderwijsvernieuwing.

Onderwijs­vernieuwing
en doorstroming

Het KennisDC Logistiek signaleert veranderende eisen aan de logistieke medewerkers. Samen met de Human Capital Tafel van de Topsector Logistiek hebben we onderzoek gedaan naar de competenties van de logistieke medewerker van de toekomst.

Kennis­disseminatie en Valorisatie

Het KennisDC Logistiek gaat over efficiënte kennisstromen, Tussen regio’s, binnen regio’s, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, en tussen onderzoek, onderwijs en praktijk.