KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerkLandelijke afstudeertafels

Het concept

Het concept ‘Afstudeertafel’ bevordert de samenwerking en het leren van elkaar. Niet alleen studenten worden er wijzer van, maar ook de docenten en de bedrijfsbegeleiders. We organiseren deze Afstudeertafels rond diverse thema’s. In drie intervisiebijeenkomsten onder leiding van onze docent-begeleiders komen hbo-afstudeerders landelijk bijeen. De laatste bijeenkomst is een mini-afstudeersymposium in het bijzijn van de deelnemende bedrijven en organisaties.

 

Kennisverdieping

In de sessies van de Afstudeertafel worden studenten van verschillende hogescholen begeleid door docenten die in het desbetreffende thema gespecialiseerd zijn. We bieden zo de studenten naast de standaardbegeleiding, input van docenten-specialisten uit het vakgebied. We realiseren hiermee een kennisverdieping voor alle partijen.

 

Professionalisering

Met de Afstudeertafels introduceren we de talenten van de toekomst aan het werkveld. Tijdens de derde sessie krijgen de organisaties inzicht in de uitkomsten van alle afstudeeropdrachten. Bovendien is er gelegenheid tot netwerken met vakcollega’s van andere organisaties. De docenten kunnen de band met de organisaties versterken en profiteren van de expertise van hun collega’s en de praktijkervaringen van de organisaties.

‘Het concept Landelijke Afstudeertafels is voor mij het bewijs dat 1+1 echt 3 wordt. Door stage- en afstudeerprojecten samen te brengen is er een win-win-win voor de studenten, de docenten en last but not least voor het werkveld!’

Hans van Poppel (projectleider landelijke Afstudeertafels)

Successen en ontwikkeling

Sinds 2013 heeft het KennisDC Logistiek Gelderland in samenwerking met KennisDC Logistiek Zuid-Holland, KennisDC Logistiek Brabant en Hogeschool Windesheim de Landelijke Afstudeertafel Zorglogistiek georganiseerd. Om het onderwijs en het werkveld breder van het concept te laten profiteren onderzochten we in 2018 de mogelijkheden voor uitbreiding naar andere topics. Blockchain, sales & operations management, supplychainmanagement, synchromodaal transport kwamen als de meest kansrijke thema’s naar voren. Voor de start van deze thema’s hebben we een train-de-trainer-workshop georganiseerd en een toolbox ingericht. In 2019 hebben 50 studenten deelgenomen aan de diverse Afstudeertafels, een verdubbeling ten opzichte van 2018. Daarbij zijn er 12 vakspecialisten uit het hbo aangehaakt. Hiermee heeft het concept zich bewezen. Dat werd onderschreven door de jury van de ‘KennisDC Logistiek Parel 2019’ door het toekennen van de aanmoedigingsprijs. Voor de toekomst zien we in het concept Afstudeertafels een mogelijkheid om het afstuderen in de logistieke opleiding te innoveren.

| In beeld |