KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerkWe work with JOI

Sociale Innovatie

De veranderende wereld heeft enorme impact op zowel bedrijven als op het onderwijs. We zien samen met bedrijven kansen in sociale innovatie (SI) als voorbereiding op de toekomst. SI wordt gedefinieerd als alle aspecten op het vlak van personeel die uiteindelijk effect hebben op het vergroten van het concurrentievermogen en het verbeteren van de productiviteit van het bedrijf.

Sociale Innovatie in de Logistiek

Onze ervaring leert dat investeren in SI uitkomst biedt! SI zorgt voor nieuwe klanten, een hogere omzet en winst. Medewerkers die voor zingeving en uitdaging gaan willen bij processen betrokken worden. In de JOI Community van KennisDC Logistiek Limburg werken we met de toolbox SI, op basis van twee belangrijke speerpunten: SI moet bijdragen aan beleidsprocessen en aan ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van personeel.

‘Als lector zie ik een optimale wisselwerking ontstaan tussen het werkveld en het onderwijs en het onderzoek. Ik ben trots op wat we samen bereiken op het gebied van sociale innovatie in het JOI-project.’

Menno Vos

Pilot SILL

In 2018 voerden we samen met het lectoraat Sociale Innovatie van Hogeschool Windesheim en TNO de pilot ‘Social Innovator Logistics Limburg’ uit. De pilot leverde de eerste versie van de toolbox SI op. De individuele ondersteuning van bedrijven resulteerde in een plan van aanpak voor de ontwikkeling van SI. Aan het eind van de pilot ontvingen deelnemers de ‘JOI Trophy’. De JOI Community was een feit.

 

JOI Community

In deze learning community worden bedrijven beter in het benoemen, initiëren en implementeren van interne veranderingen. We stimuleren dat medewerkers meedenken en meebeslissen over vernieuwingen en innovaties binnen de organisatie. Een voorbeeld van een JOI-bijeenkomst: de interactieve webinar ‘Alle neuzen voor altijd dezelfde kant op!’, met als thema interne communicatie. Het thema sociale innovatie implementeren we nu ook in andere regio’s.

| In beeld |