KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerk



De TIP-Community & Dare2Share

Hoe kun je als logistiek mkb-bedrijf je ‘high potentials’ binden en boeien? Met de TIP-ontwikkelmethode zetten studenten en young professionals zich samen in voor een ketenoverstijgende samenwerking. Zo realiseren we verbeteringen en vernieuwingen in organisaties en bieden we studenten een betekenisvolle leeromgeving.

 

De TIP-Community

Het uitgangspunt van deze community is dat young professionals van verschillende bedrijven en studenten uit verschillende studierichtingen samenkomen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Daarnaast bieden we iedere deelnemer de mogelijkheid om zich als professional verder te ontwikkelen en de kracht van een learning community te ervaren onder leiding van de TIP-facilitator. Samen gaan we aan de slag met actuele vraagstukken binnen het bedrijf en de sector.

Waar heeft TIP tot nog toe toe geleid?

We startten in 2015 met de Talent Innovatie Pool (TIP) vanuit het KennisDC Logistiek Gelderland. Inmiddels is dit concept in Gelderland zes keer uitgevoerd, en twee keer door KennisDC Logistiek Zuid-Holland, op verschillende thema’s. Binnen het project Dare2Share is de TIP-ontwikkelmethode omarmt door KennisDC Logistiek Zeeland en Limburg. TIP is:
  • genomineerd voor de Katapult ‘Pro-motor Award 2020’
  • genomineerd voor en gekozen voor de landelijke ‘KennisDC Logistiek Parel 2019’
  • genomineerd voor de HAN FEM ‘Talenten Award 2018’
  • opgenomen in een meerjarig wetenschappelijk NWO onderzoek onder leiding van de UvA: ‘Learning Communities: Whether, When and Why they are effective’.

‘Ik geloof in de kracht van verbinden, samenwerken en delen. Het KennisDC Logistiek is voor mij en voor ons in de HAN een onmisbare schakel om regionaal en landelijk talent en kennis te verbinden met het werkveld, van mkb-ondernemer tot ziekenhuis of zorginstelling.’

Dennis Moeke (lector Logistiek & Allianties KennisDC Logistiek Gelderland)

We blijven de TIP-ontwikkelmethode doorlopend verbeteren. Landelijk werken we aan een certificering voor deelname aan de TIP-community; voor de facilitators hebben we een TIP-train-de-trainer-cursus ontwikkeld (op deze manier kunnen we een eenduidige vorming en ontwikkeling van een learning community garanderen); we bouwen verder aan een landelijke community.

In Gelderland gaan we de TIP-ontwikkelmethode toepassen binnen de programmalijn Data driven Logistics.