KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerk

De kracht van de gezamenlijk­heid

Miranda Vodegel, manager KennisDC Logistiek Gelderland

“Voordat ik bij het KennisDC Logistiek Gelderland kwam, was ik eigenaar van een balletschool. In het begin was alles dus nieuw voor me, maar het viel me meteen op dat de logistieke sector niet veel verschilt van de balletsector. Iedereen is keihard en met passie aan het werk om zijn bedrijf mooier te maken. Dat geeft mij energie.”

“Het KennisDC Logistiek is het enige Centre of Expertise dat met zoveel hogescholen – zeven in totaal – wordt uitgevoerd. Dat vind ik heel bijzonder. Als manager in Gelderland zet ik in op het onderhouden van het netwerk, het vormgeven van talenten en het creëren en delen van kennis. Ik zie mezelf als de ‘verbindende factor aan de achterkant’. Ik breng onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid samen op de thema’s die ertoe doen, zoals human capital en sociale innovatie.”

‘Het mooie van dit werk? Dat alle kennis die we opdoen en delen de sector verder brengt.’

“De afgelopen jaren zijn we zowel bij de hogescholen als regionaal en landelijk zichtbaar geworden. We voegen waarde toe. Het project TIP Young Professionals Community laat dat goed zien. We hebben studenten van verschillende studierichtingen gekoppeld aan hbo-professionals uit het logistieke midden- en kleinbedrijf. Samen zijn zij aan de slag gegaan met innovatieve oplossingen voor vragen uit de praktijk. Dit project is door andere regio’s overgenomen. Een ander sprekend voorbeeld is het regionale ecosysteem dat we met support van de provincie Gelderland hebben opgebouwd tussen drie logistieke hotspots.”

“Als manager van het KennisDC Logistiek ga ik op bezoek bij bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden. Ik luister naar de verhalen en kijk wat we kunnen betekenen. De meerwaarde van onze activiteiten zit in de kracht van de gezamenlijkheid. Niet alle kennis bevindt zich in één huis, we halen kennis en ervaringen op bij de buren en delen die. Daardoor ontstaat een beweging, die je als een opwaartse spiraal kunt zien. We versterken elkaar en blijven elkaar versterken. Het mooie van dit werk vind ik dat alle kennis die we opdoen en uitwisselen voor het grotere goed is. Het brengt de logistieke sector verder.”