KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerk

De meerwaarde van praktisch onderzoek

Maarten van Rijn, manager KennisDC Logistiek Brabant

“Ik ben oud-gymleraar en zie opmerkelijke parallellen tussen de gymnastiek en de logistiek. In beide domeinen heb je met mensen te maken. Logistiek bestaat uit processen die voor tachtig procent mensenwerk zijn. Trainen, coachen en het verbeteren van persoonlijke prestaties: daar gaat het om. Ik vind de logistiek dan ook een waanzinnig mooi vakgebied. Als coach en verbinder zet ik me er graag voor in.”

“Ik werk bij de Breda University of Applied Sciences en ben sinds 2012 manager van het KennisDC Logistiek Brabant. Voor die tijd was er in het Bredase al een platform ‘VITALE Logistiek’ dat je kunt beschouwen als een voorloper van het KennisDC. De afgelopen jaren heb ik de aanvankelijke flexibiliteit in activiteiten en projecten minder zien worden. Ik ben kritisch, dat zeg ik er meteen bij. De meerwaarde van wat we doen, is voor mij gelegen in het praktisch onderzoek. En juist dat staat in mijn optiek onder druk. Mijn vrees is dat we te veel neigen naar abstract, aanbodgericht onderzoek waarbij wetenschap vóór de praktijk komt.”

‘Ik zie graag de vragen en opdrachten vanuit het bedrijfsleven centraal staan.’

“We doen het voor het bedrijfsleven. Dat is mijn uitgangspunt. Daarom pleit ik voor onderzoek dat aansluit op actuele en praktische vragen die bedrijven zelf hebben. Alleen vanuit die concrete vraagstukken en opdrachten kan een vruchtbare wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en bedrijven ontstaan. Dat wij tegen een bedrijf zeggen: ‘Oké, dan gaan we dat voor jullie doen’. Andersom werkt het niet. Gelukkig zijn er ook voorbeelden van projecten waar het al zo gaat, zoals Datagedreven Logistiek. Daar doet een fiks aantal bedrijven aan mee en het is gebouwd op de vraag van de bedrijven.”

“Ik ben kritisch maar betrokken. De samenwerking met mijn collega’s en medemanagers in het KennisDC vind ik heel sterk. En er zijn mooie projecten en initiatieven gaande, zoals de TIP Young Professionals Community en de afstudeertafels. Ik doe mijn werk met veel plezier, waarbij mijn grootste motivatie is: het echt goed helpen van bedrijven. Vandaar ook mijn hartenkreet.”