KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerkAmbities

Als uniek samenwerkingsverband van zes kennisinstellingen en het werkveld (TLN en evofenedex) met de ambitie logistieke kennis vrij te laten stromen, hebben we ons met de inmiddels zeven regionale KennisDC’s ontwikkeld tot een landelijk netwerk.

Kennis laten stromen

Bij het realiseren van onze doelstellingen staan zowel onze gezamenlijke als onze regionale activiteiten centraal. We blijven ons richten op het verder ontwikkelen van een kennisinfrastructuur voor de logistiek. Onze oorspronkelijke uitgangspunten staan daarbij nog steeds hoog in het vaandel.

Ontwikkelen van kennis

Samen met het KennisAkkoord en het LPL ontwikkelen we kennis om het werkveld innovatiever te maken en voor onderwijsvernieuwing. De regionale KennisDC’s realiseren dit door onderzoek en projecten op afgesproken thema’s en specialismen samen met het regionale werkveld. Een volgende stap was het gezamenlijk opzetten van onderzoeken door meerdere KennisDC’s (e-commerceproject, lean and green off-road, synchromaturity, leff, benchmark ziekenhuizen). Benieuwd hoe we deze kennisontwikkeling in de toekomst aanpakken? Zie Next.

‘Werken in het KennisDC Logistiek betekent voor mij focus op mijn eigen expertisegebied en gebruik maken van de kennis en het netwerk van de regionale collega’s.’

Hans Quak (lector logistiek BUAS)

Verspreiden van kennis

Door kennisdisseminatie maken we inzichten uit het onderzoek en onderwijs toegankelijk voor het logistiek werkveld en de maatschappij. We hebben daarom met veel energie en aandacht het tijdschrift Logistiek+ uitgebracht. Oorspronkelijk een platform voor docenten en onderzoekers onderling, maar inmiddels hebben negen nummers zijn weg gevonden naar andere partijen. Daarnaast is natuurlijk het kennisplein van het KennisDC Logistiek op logistieke events in het land niet meer weg te denken!

Borgen van kennis

Bij de start van het KennisDC Logistiek hebben we ons hard gemaakt voor een fysieke en virtuele opslag van de ontwikkelde kennis. We hebben een goed gevulde kennisbank gerealiseerd waar kennisboxen, projectenboxen en publicaties inzicht geven in de ontwikkelingen die de logistiek de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Een databank die iedere dag groeit!

‘De verbinding met het landelijke samenwerkingsverband is voor ons als Zeeland Connekt, het KennisDC Zeeland, erg belangrijk. 
Elders aanwezige en ontwikkelde kennis kunnen wij naadloos inzetten in de Zeeuwse projecten en het onderwijs in Zeeland op HZ en Scalda en vice versa. Samen sterk!’

John Dane, Voorzitter Zeeland Connekt / Voorzitter CvB Hogeschool Zeeland

Benutten van kennis

We zetten kennis om in producten, diensten en andere (commerciële) activiteiten vaak in samenwerking met brancheorganisatie als TLN en evofenedex. Veel partijen in de logistiek plukken hier de vruchten van. We noemen als voorbeeld de learning community TIP  en de diverse ontwikkelde scans (supply chain finance, synchro, data decision making).