KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerkHoe het begon

Eind 2010 kwam een discussie op gang tussen het net opgerichte Technologische Top Instituut Dinalog (nu TKI Dinalog) en een aantal lectoren logistiek.

Samen sterk

De lectoren waren – verenigd in het KennisAkkoord – op zoek naar verregaande samenwerken en inbedding van het toegepast onderzoek in het logistieke onderwijs. Dinalog zocht naar mogelijkheden om het mkb de uitkomsten van projecten te laten implementeren. Het KennisDC Logistiek was geboren.

‘Het KennisDC Logistiek is een belangrijke partner voor toegepast onderzoek en voor disseminatie en valorisatie naar het regionale logistieke mkb als ook het onderwijs.’

Albert Veenstra (TKI Dinalog)

Samen slim

Zes hogescholen vormden de thuisbasis voor de regionale KennisDC’s. Als knooppunten brachten ze de wereld van kennisinfrastructuur, onderwijs en onderzoek enerzijds en het logistieke werkveld, het bedrijfsleven en andere (intermediaire en overige) organisaties anderzijds bij elkaar. De activiteiten van Dinalog vormden de brug naar het regionale bedrijfsleven. Tegelijkertijd versterkte de inzet van studenten in stages en afstudeeropdrachten de kennisdisseminatie en valorisatie zowel naar het werkveld als naar het onderwijs.

Samen Slimmer

In de startfase werd het KennisDC Logistiek met middelen gesteund door de hogescholen en Dinalog. Door de intensieve samenwerking groeide het KennisDC Logistiek uit tot een Center of Expertise Logistiek. Het Ministerie van OC&W stimuleerde deze publiek private samenwerking. De pps-constructie kwam tot stand door in overleg met de hogescholen zwaartepunten en specialisaties te kiezen. In de periode van 2012-2018 heeft het KennisDC Logistiek zich kunnen ontwikkelen tot een landelijk complementair netwerk van samenwerkende hogescholen en hun (regionale) partners. In deze tijd werden vanuit de regionale KennisDC’s de eerste gezamenlijke (onderzoeks)projecten gestart. Mede door de jaarlijkse aanjaaggelden vanuit OC&W groeide het CoE Logistiek – KennisDC Logistiek, bron van talent en innovatie, uit tot een van de parels in het CoE-netwerk, het huidige Katapult. De ontwikkelingen volgen zich in een hoog tempo op.

‘Nederland is zo klein dat het overdekt zou kunnen zijn. Werk Samen!’

Peter van der Meij (vm voorzitter Human Capital tafel Topsector Logistiek)