KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerk

Inzicht in processen:
een waardevolle ‘bril’

Franka de Vries, oud-student en -medewerker bij het KennisDC Logistiek Gelderland

“Aan de HAN heb ik Logistiek en Economie gestudeerd. In het derde jaar van mijn studie deed ik mee aan het project TIP Young Professionals Community in Gelderland, waarin studenten en talenten van verschillende disciplines en achtergronden uit de logistieke sector samenkomen. Voor mijn afstudeerstage heb ik nog een keer meegedaan aan TIP. Meedoen was voor alle partijen zo’n win-winsituatie, en vooral het sparren met gelijkgestemden, het kijkje in de keuken bij de andere logistieke organisaties en het samenwerken aan bedrijfsinnovaties: daar ben ik heel enthousiast over.”

“Na mijn afstuderen ben ik begonnen als medewerker bij het KennisDC Logistiek Gelderland. Ik heb het daar enorm naar mijn zin gehad als projectondersteuner en communicatiemedewerker. Het dichter bij elkaar brengen van onderwijs, onderzoek en werkveld en het aanwakkeren van innovatie en samenwerking zie ik als belangrijke pijlers. De jonge mensen in de logistiek worden daarbij niet vergeten. Het KennisDC sluit regelmatig aan bij activiteiten van Jong Logistiek Nederland (JLN) en omgekeerd. Na mijn dienstverband bij het KennisDC ben ik gestart met een traineeship bij een consultancypartij. Het einde van dit traineeship viel net viel samen met het begin van de coronacrisis. De vraag was: hoe verder? Ik heb besloten om een master op het gebied van human resource te gaan volgen.”

‘Mooi om een logistiek ondernemer te zien warmlopen voor nieuwe ontwikkelingen.’

“Wat me het meest bijblijft van mijn werk bij het KennisDC Logistiek is de grote meerwaarde van samenwerking en de verbinding met het werkveld. Wanneer je merkt dat ondernemers warmlopen voor nieuwe ontwikkelingen die het KennisDC onder de aandacht brengt. En dat ze vervolgens kiezen voor het verbeteren van een proces in plaats van de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen, dat vind ik mooi. Er gebeuren zulke belangrijke dingen in de logistiek! Automatisering, innovatie en ook het steeds grotere human capital: ik ben heel benieuwd hoe zich dit verder ontwikkelt in het logistieke midden- en kleinbedrijf.”

“Zelf heb ik voor de studie Logistiek en Economie gekozen omdat die heel breed is. Wat ik bovenal heb geleerd is procesdenken. Door het plannen en organiseren van goederenstromen binnen en tussen bedrijven verwerf je inzicht in hoe processen lopen en waar je die kunt verbeteren. Dat is een waardevolle ‘bril’ waardoor ik kijk. Ik heb daar op veel vlakken profijt van. Wel merkte ik dat mijn diepere interesse ligt bij het menselijke aspect. Ik bleek meer feeling te hebben met de mensen die het werk uitvoeren dan met voorraden, magazijnen en transport. Vandaar mijn keuze voor een master Human Resource Studies. Wie weet kan ik in de toekomst die twee kennisgebieden met elkaar verbinden.”