KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerk

In cocreatie verandering teweegbrengen

Fred Nooijen, projectleider JOI en Dare2Share bij KennisDC Logistiek Limburg

“Ik heb een bedrijfskundige en chemische achtergrond en was actief in de maakindustrie. In 2006 ben ik vanuit het bedrijfsleven het onderwijs ingerold. De laatste zes jaar werk ik onder meer als ontwikkelaar en projectleider aan programma’s en projecten waarbij onderwijs en bedrijfsleven samenkomen. JOI (Jointly Organisations Innovate), een vervolg op het project SILL (Sociale Innovatie Logistiek Limburg), is een van de projecten voor en met de logistieke sector waar ik volop mee bezig ben.”

“In de logistiek zijn nog veel slagen te maken als het gaat om sociale innovatie. Dat geldt voor individuele bedrijven en voor de sector als geheel. Human capital bijvoorbeeld is van grote waarde, dat is echt mijn overtuiging. Tevreden medewerkers hebben effect op je resultaat; ze dragen bij aan de productiviteit, creativiteit en technologische innovatie in je bedrijf. Op basis van onze ervaringen uit het SILL-project hebben we JOI opgericht, een learning community over sociale innovatie voor bedrijven in de logistieke sector. Ze kunnen aansluiten bij allerlei activiteiten en krijgen toegang tot een digitaal platform. Kennis delen en ervaringen uitwisselen: iedereen is welkom.”

‘De bewustwording over human capital vergroten is mijn persoonlijke missie.’

“Op termijn willen we ook studenten van allerlei pluimage aan de community linken, vanuit richtingen als marketing en communicatie, HRM, ICT en natuurlijk logistiek. Voor de deelnemende bedrijven biedt dit meerwaarde en de studenten leren zo de logistieke sector kennen. Ook dat is belangrijk, want we weten dat er een chronisch tekort is aan nieuwe professionals. Als de community regionaal staat, kijken we hoe we andere regio’s kunnen betrekken. Op alle niveaus ontstaat dan cocreatie. Die heb je nodig om daadwerkelijk een verandering teweeg te brengen.”

“Van nature ben ik een mensenmens. Daarom intrigeren sociaal beleid en human capital in de logistiek mij zo. Mijn drijfveer – je mag wel zeggen: persoonlijke missie – is om de bewustwording daarover te vergroten. Het zou fantastisch zijn wanneer er binnen de sector een kritieke massa in beweging komt, die de rest meeneemt. Dan is mijn missie geslaagd en doe ik met plezier een stapje terug.”