KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerk

Een werkveld met veel spannende vraagstukken

Meryem Ozektas, onderwijsmanager Logistics Engineering Rotterdam Mainport Institute

“Vanuit de logistieke opleidingen van de Hogeschool Rotterdam proberen wij het beroepenveld zo goed mogelijk te bedienen. Hoe? Door goede, hoogopgeleide mensen te leveren, die weten hoe het nu werkt én in staat zijn om zich een beeld te vormen van hoe het eruit moet gaan zien in de (nabije) toekomst. We werken nauw samen met bedrijven en zetten praktijkonderzoek uit, bijvoorbeeld naar hoe de processen binnen een bedrijf beter kunnen. In dat kader doen we ook mee aan projecten van het KennisDC Logistiek, zoals Service Logistiek en Synchromodaliteit.’

“Onderwijs, onderzoek en werkveld staan in voortdurende verbinding en uitwisseling met elkaar. Zo is Service Logistiek in het curriculum gekomen en inmiddels ook een onderwerp voor onze afstudeerders. Daarbij staat het verduurzamen van producten en het leveren van diensten centraal in plaats van het verkopen van producten. Je kunt een auto kopen, maar je kunt er ook een leasen en betalen voor de service. Zoals dat ook bij koffieapparaten en kopieermachines kan. Ik vind dat persoonlijk een ontzettend interessante ontwikkeling, die we nadrukkelijk een plek hebben gegeven in onderwijs en onderzoek.”

‘Snelheid, dynamiek en een enorme innovatiekracht: wat de sector biedt, mag gezien worden.’

“Als we de verbinding die ik eerder beschreef niet maken, missen we de ontvangende partij. We weten dan niet wat er speelt in bedrijven en welke meerwaarde onze studenten kunnen hebben voor het veld. Al tijdens de opleiding laten we studenten de praktijk verkennen. Je wil dat ze de ontwikkelingen kunnen bijbenen en liefst ook vooroplopen. En dat ze kunnen anticiperen op wat komen gaat. De vraag naar hoogopgeleide logistici is groot. Onze studenten hebben een goed toekomstperspectief. Er ligt een werkveld met veel spannende vraagstukken voor hen klaar.”

“Wat ik zelf zo boeiend vind aan de logistieke sector? De snelheid, dynamiek en enorme innovatiekracht! Maar hoe ik de logistiek zie komt helaas niet altijd overeen met hoe de logistiek door de buitenwereld gezien wordt. Aan de beeldvorming mag nog gewerkt worden. De vraag is zoals gezegd hoog, maar de instroom laag. Daarom houden wij ons ook bezig met actieve werving, om meer mensen richting de logistieke opleidingen en het bedrijfsleven te krijgen. Kwalitatief doen we dat al heel goed, kwantitatief heeft dat tijd nodig.”