KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerk

Met de voeten in de logistieke klei

Ron van Duin, lector haven- en stadslogistiek aan de Hogeschool Rotterdam

“Ik ervaar de samenwerking binnen het KennisDC Logistiek als buitengewoon prettig. Met de zeven lectoren komen we elke drie maanden bijeen. Dan wisselen we uit met welke onderzoeken en projecten we bezig zijn. Ook bekijken we de kennis- en onderzoeksagenda. Wat pakken we eruit, kunnen we er financiering voor vinden, wie doet mee en wie wordt de trekker?”

“Over deze aanpak ben ik heel enthousiast. Daarmee vergroten en verbreden we ons onderzoek. Omdat we samen optrekken, hebben we meer docenten tot onze beschikking. En de kennis die we opdoen, vloeit weer terug naar de verschillende opleidingen. Met ons onderzoek sluiten we direct aan op vraagstukken van het midden- en kleinbedrijf in de logistiek. Studenten voeren bijvoorbeeld in fieldlabs praktijkgericht onderzoek uit. Met de voeten in de logistieke klei. Die verbinding met de praktijk maakt wat wij doen zo onderscheidend.”

‘De verbinding met de praktijk: dat maakt wat wij doen echt onderscheidend.’

“Het levert veel op voor iedereen: voor onderwijs en onderzoek, voor het bedrijfsleven en ook voor de stad. Een mooi voorbeeld van een fieldlab is HR Cargo. Een logistieke hub aan de rand van Rotterdam. Vanuit de hub werd de rest van de binnenstad bevoorraad met licht-elektrische voertuigen. Studenten runden de hub helemaal zelf. Dat deden ze voor vele partijen. Een onderzoeksvraag daarbij was: welke voertuigen zijn het meest geschikt voor welke logistieke stromen? Je ziet dat een dergelijk project een sneeuwbaleffect heeft: steeds meer belangstellenden wilden meedoen en er komt ook steeds weer een vervolg.”

“De ontwikkelingen in de logistiek gaan snel. Thema’s als digitalisering en automatisering, human capital en duurzaamheid staan hoog op de agenda. Onze locatie past daar goed bij: de RDM Campus op het terrein van de voormalige Rotterdamsche Droogdok Maatschappij. Er zitten ook veel jonge ondernemers. Het is de uitgelezen plek voor innovatieve kruisbestuiving. Ik ben geboren in Rotterdam. Als kind al was ik gefascineerd door de haven. Dat ik nu, onder meer door de samenwerking in het KennisDC Logistiek, iets kan betekenen voor die haven en voor de sector als geheel, vind ik – zoals we in Rotterdam zeggen – heel gers.”