KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerkKennis­disseminatie en valorisatie

Het KennisDC Logistiek gaat over efficiënte kennisstromen. Tussen regio’s, binnen regio’s, tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven, en tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. Elk regionaal KennisDC heeft een taak in het bundelen van de logistieke kennis voor hogescholen, het bedrijfsleven, het mbo en de universiteiten.

Kennisdisseminatie

Het delen van kennis versterkt je relaties, maakt het samen plannen maken makkelijker en zorgt dat je sneller experimenten met elkaar aangaat. Met dit in het achterhoofd hebben we ons de afgelopen 10 jaar sterk gemaakt voor een uitgebreide en efficiënte kennisdeling met de KennisDC’s onderling, met onze partners uit het werkveld, met de overheid, met het onderwijs en met de maatschappij. Door dit voor te leven via de kennisbank en ons tijdschrift en door anderen te inspireren bij het opzetten van hun eigen ecosystemen. Dit heeft mooie initiatieven, (vervolg)onderzoeken, projecten en zeker ook een sterk en betrouwbaar netwerk opgeleverd. Kennis is een combinatie van weten en toepassen.

‘We vormen een gedegen ecosysteem door een sterke verbinding in de kringloop tussen het mkb, onderwijs en onderzoek, niet alleen in de regio maar ook nationaal en grensoverschrijdend.’

Pascal Swinkels (manager KennisDC Logistiek Limburg)

Valorisatie

We zien het valorisatieproces als de motor achter economische en maatschappelijke ontwikkeling. Vanuit deze invalshoek hebben we ons als KennisDC Logistiek ontwikkeld tot een betrouwbare valorisatiepartner van de Topsector Logistiek, TKI Dinalog, Connekt, voor de projecten en de programma’s van de Topsector en het logistieke hbo-onderwijs. Een mooi voorbeeld van valorisatie is het Synchro maturity model voor het mkb. Binnen het eerste project is een maturity scan ontwikkeld. In vervolgprojecten leidt nader onderzoek tot verbetering van deze scan. Samen met het mkb wordt de scan continu verbeterd.

‘Het KennisDC Logistiek bestaat 10 jaar en daar kunnen we trots op zijn! Een belangrijke schakel in de regio tussen het werkveld cq de mkb-ondernemer en de wereld van de kennisinfrastructuur: onderwijs, onderzoek en ontwikkelingsprojecten.’

Quote Mieke Damen (JLN Logistiek Goeroe 2019)