KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerkVerbinding onderzoek
onderwijs en werkveld

De kennisinfrastructuur is een opmaat geweest voor de gouden driehoek: de samenwerking tussen het onderwijs, toegepast onderzoek en het werkveld. Deze samenwerking is essentieel voor innovatie en onderwijsvernieuwing.

Het KennisDC Logistiek heeft vanaf de start gewerkt aan het verbinden van de drie pijlers om optimaal te kunnen profiteren van elkaars kennis en kunde.

De meerwaarde hiervan blijkt uit een aantal sprekende voorbeelden zoals de minoren zorglogistiek en e-commerce. In deze curriculumonderdelen wordt onderzoek in het onderwijs ingebed en uitgevoerd in het werkveld.

In de toekomst zal deze verbinding tot uiting komen in de maatschappelijke thema’s.

‘Met het KennisDC Logistiek als overkoepelend geheel zijn we in staat om continu de meest recente inzichten uit onderzoek en de actuele vraagstukken uit het werkveld te verbinden met ons eigen logistieke onderwijs en vice versa. ’

Maarten van Rijn (manager KennisDC Logistiek Brabant)