KennisDC Logistiek | 10 jaar mensenwerkOnderwijs­vernieuwing en doorstroming

Het KennisDC Logistiek signaleert veranderende eisen aan de logistieke medewerkers. Samen met de Human Capital Tafel van de Topsector Logistiek hebben we onderzoek gedaan naar de competenties van de logistieke medewerker van de toekomst. Om voortdurend goed opgeleide logistici op de arbeidsmarkt te kunnen zetten moeten de opleidingen continu hun onderwijs aanscherpen.

‘In mijn rol als practor probeer ik continu het logistieke mkb te verbinden met het logistiek onderwijs, in zowel het mbo als ook het hbo. Mijn verbinding met het KennisDC Logistiek is daarin cruciaal.’

Sjoerd Wensink (practor Logistiek)

Practoraat: doorstroming mbo-hbo

Het KennisDC Logistiek levert vanaf 2017 een practor logistiek voor het mbo-onderwijs. Het practoraat verrijkt het logistieke beroepsonderwijs met vakinhoudelijke ontwikkelingen en vernieuwingen om zo tot kwaliteitsontwikkelingen van het onderwijs te komen. Onze practor zorgt dat enthousiaste en innovatieve docenten actief verbinding maken met het werkveld in de vorm van praktijkonderzoek of praktijkprojecten. Verder stimuleert onze practor de professionele ontwikkeling en het onderzoekend vermogen van de docenten van de mbo’s. Het KennisDC Logistiek ondersteunt de inmiddels twee practoren logistiek door hen een podium te geven en te betrekken bij projecten en onderzoeken. Op deze manier halen we de banden met het mbo-onderwijs aan waardoor de doorstroom van het mbo- naar het hbo-onderwijs gestimuleerd wordt. Door deze samenwerking met het practoraat dragen we bij aan een kwaliteitsimpuls voor de logistieke sector als geheel.

‘Als practor maak ik dankbaar gebruik van het brede netwerk van het KennisDC Logistiek om kennis, talent en ervaring uit het hbo en het werkveld te vertalen naar onderzoeksvragen en actueel en innovatief mbo-onderwijs.’

Jaap Vos (practor Logistiek)